Het € teken

Hoe gebruiken we het € teken?

Uit de persberichten
De oplossing is even simpel als het probleem. Sinds twee jaar is in besturingssysteem Windows het euro-teken standaard opgenomen. Als het toetsenbord niet beschikt over een aparte euro-toets, kan de gebruiker de ALT-code 0128 intoetsen (houdt de ALT-toets ingedrukt en toets ‘0128’).

De nieuwere toetsenborden beschikken over een aparte toets waarop het euro-teken aangegeven staat.

Nu heb ik zo’n “nieuw” toetsenbord. Hoe gebruik ik nu die toets? (procent, 5, Euro toets) en wil DIE toets onder Win98SE en W2K gebruiken.

Kijk .. en DAT kan niemand mij uitleggen.

2 thoughts on “Het € teken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.