eigen rss feed

Heb je een weblog die geen rss feeds kan aanmaken?

Dan kan Feedster je helpen met de Feedster RSS feed builder.
Een paar aanpassingen in je ‘template’ en daar is dan je xml/rss feed beschikbaar..

Heb je er zelf geen zin in om het te doen: scrapedfeeds kan je dan helpen.
Ook voor commerciele sites ;-)

:: r-win ::

One thought on “eigen rss feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.