De systemen van Omroep.nl

Altijd leuk om mensen leuke namen te zien bedenken voor machines die aan het internet hangen

minnie.omroep.nl -> DNS
robin.omroep.nl -> DNS
wat te denken van kwik.omroep.nl -> portal van de omroep

Zijn er nog meer leuke ‘sub’domains te vinden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.