Altijd leuk: teksten met humor

Opgraving in Westendorp

Bij opgravingen in de Russische bodem tot op een diepte van 100 meter hebben Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte leeftijd van 1000 jaar.
De Russen trokken hieruit de conclusie dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden beschikten over een koperen communicatienetwerk!

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen.
Deze vezels bleken na onderzoek zo n 2000 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun voorouders reeds 2000 jaar geleden al een zeer geavanceerd digitaal glasvezel netwerk in gebruik hadden. En dat zo`n 1000 jaar vóór de Russen…

Een week later hebben Achterhoekse wetenschappers het volgende rapport gepubliceerd: Bij opgravingen in Achterhoekse bodem, tot op een diepte van 500 meter, hebben Achterhoekse wetenschappers helemaal niets gevonden. De Achterhoekers concluderen hieruit dat 5000 jaar geleden de oude Achterhoekers reeds beschikten over een draadloos netwerk…………….